Online Exclusive Sale
Swarovski Crystalline Stardust Ballpoint Chrome Plated Pen

Swarovski Crystalline Stardust Ballpoint Chrome Plated Pen

Product Code: 00-29987
  • Now £28.00
Loading...
Stone Colour: White
Stone: Swarovski Crystal
Material Colour: Silver
Brand: Swarovski
Type: Pen
Swarovski Crystalline Stardust Ballpoint Chrome Plated Pen
Be the first to review Swarovski Crystalline Stardust Ballpoint Chrome Plated Pen. Write a review

Please click here for more information.

Please click here for more information

Top